Tiel

Onderwijsprogramma voor beroepen
Dutch Lapétus is een instelling voor het rijdend onderwijs in Nederland.
Het onderwijsprogramma voor het rijonderwijs kent een diversiteit aan leerlijnen die betrekking hebben op beroepen, branches en sectoren binnen verschillende ministeries.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Veiligheid | Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dutch Lapétus maakt verbinding tussen verschillende doelgroepen, beroepen en verkeersdeelnemers die afstemming op elkaar (moeten) hebben.
Het Blokonderwijs biedt mogelijkheden om kennis met elkaar te delen en te gebruiken voor de maatschappelijke samenleving op de weg.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Dutch Lapétus.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.